تفسیر آزمون MMPI | بلاگ

تفسیر آزمون MMPI

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مقیاس های روایی:

مقیاس L (تظاهر به خوبی) دروغ سنجی:

این مقیاس مبین خشکی، تحجر و در عین حال کمال گرایی فرد آزمودنی است. نمره زیاد در این مقیاس مخصوص افرادی است که سعی داشته اند چهره ای جز آنچه هستند، ارائه دهند. در مجموع این مقیاس دروغگویی آزمودنی را نشان می دهد. نمره بالا در این آزمون همچنین ممکن است بر اثر سازگاری پایین فرد، سردرگمی، بحران هویت و غیر قابل اعتماد بودن فرد باشد.

مقیاس F (تظاهر به بدی):

بیشتر مبین آشفتگی فکری و خود کم انگاری آزمودنی می باشد. نمره بالای فرد در این مقیاس بیشتر معلول اشتباه آزمودنی، عدم فهم سوالات و یا عدم همکاری وی باشد. افرادی که دارای افکار غیر عادی هستند و آنان که گوشه گیر و مردم گریز بوده و در فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کنند و یا دارای حساسیت های زیادی هستند نمره بالا و افرادی که صمیمی، آرام ، ساده و قابل اعتماد هستند، نمره پایینی کسب می کنند.

مقیاس K ( انکار کردن یا جواب سر بالا دادن):

فرد در طول پاسخدهی حالتهای دفاعی به خود گرفته باشد. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده افراد ناامن و افرادی که در روابط اجتماعی و کُنش های متقابل خود با دیگران دارای مشکل هستند. این افراد، فاقد نظم و ترتیب و روال مشخصی است، قادر به تحمل نامرتبی و بی نظمی دیگران نمی باشند و نمی توانند پیشنهادهای اصلاحی دیگران را بپذیرند و قادر نیستند واکنش دیگران را نسبت به رفتار خود پیش بینی کرده و نسبت به آن بینش داشته باشند. افراد منطقی و متکبر، که دارای رفتار های اجتماعی مورد قبول هستند در این مقیاس نمره در حد متوسط می آورند. افرادی که در این مقیاس نمره کم می آورند نسبت به دیگران بدبین بوده و در عین حال که محتاط و صلح جو می باشند، در ناراحتی خود اغراق می کنند.

 1. هرگاه F در نیمرخ آزمودنی بالاتر از K باشد، آزمودنی سعی داشته خود را بدتر از آنچه هست جلوه دهد. تمارض، جلب توجه یا حتی بزه کاری را هم می توان از آن استنباط کرد.
 2. هرگاه F در نیمرخ پایین تر از K باشد، آزمودنی سعی داشته است خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و اختلالات و در گیری های عاطفی خود را انکار کرده است.

تفسیر آزمون MMPI

مقیاس های بالینی :

مقیاس HS یا خود بیماری انگاری:

آزمودنی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرد، به شکل وسواس گونه نگران سلامت خود است و تنها از جنبه روانی از ناحیه معده، روده، سر، قلب، احساس ناراحتی می کند. نمره نزدیک میانگین در برخی موارد آزمودنی را لجباز و خودخواه معرفی می کند. نمره کم در این مقیاس دلیل بر احساس مسئولیت و قدرت سازگاری با محیط می باشد.

مقیاس D یا افسردگی:

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، گوشه نشین، غمگین و اهل تفریح نیستند. روابط اجتماعی محدودی دارند، کندی روانی- حرکتی دارند. تصورات منفی نسبت به خود دارند به گونه ای که خود را بیش از اندازه دست کم می گیرند. اغلب خود را گناهکار و یا بی مصرف می دانند. اشتهای خوبی ندارند و دچار بی خوابی یا بد خوابی هستند و غم و اندوه بر گسترده زندگی آنها حاکم است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند سرزنده، فعال و شاداب هستند.

مقیاس Hy یا هیستری:

کسانی که در این مقیاس نمره بالا می آورند، نشانگان حسی، حرکتی و احشایی بیمار گونه ای دارند، بدون اینکه هیچگونه مبنا و دلیل زیستی و پزشکی برای بیماری آنها وجود داشته باشد. این گونه افراد به ناراحتی های خود بینش کافی ندارند و سعی می کنند با نشان دادن علایم جسمانی توجه دیگران را به خود جلب کنند.

مقیاس Pd یا انحراف اجتماعی- روانی :

آزمودنی هایی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، مانند بزهکاران درصدد تقابل یا انتقام از جامعه هستند. آنها احساس مسئولیتی در قبال رفتارهای خود نسبت به دیگران ندارند، طرح و برنامه منظم و هدفداری برای آینده خود ندارند. از نظر شغلی و فرا گرفتن حرفه ای دائم از شاخه ای به شاخه دیگر می روند. شرم و پشیمانی از کارهای گذشته خود ندارند. از گدشته خود پند و عبرت نمی گیرند و کارهای بد گذشته خود را تکرار می کنند. گاهی پرخاشگر و عصبی هستند و به مواد مخدر و مشروبات الکلی پناه می برند. روابط اجتماعی قوی با دیگران ندارند و روابط آنها سطحی و زود گذر است. اختلال رفتاری در این گروه به خوبی مشهود است.

مقیاس Pa یا پارانویا:

کسانی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، عدم اعتماد، بدبینی و سوء ظن شدیدی نسبت به دیگران دارند. این افراد به مسائل جزیی و بی اهمیت حساسیت زیادی نشان می دهند. در روابط خود با دیگران خشک و متحجر هستند. غالباً تعصبات خشک و انعطاف ناپذیری دارند. بد اخلاق و انتقاد ناپذیر هستند و دائماً رفتارهای دیگران را زیر ذره بین می برند و از آنها انتقاد می کنند.

مقیاس Pt یا خستگی روانی :

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کرده اند. معمولاً مضطرب، بی قرار و ناتوان در تمرکزند. دلهره، تشویش وترس های بی مورد دارند. تپش قلب، تنگی نفس، تعریق فراوان، تکرر ادرار، رنگ پریدگی دست و صورت و انتظار رویدادهای بد از جمله علایم این افراد است. کسانی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند افراد متکی به نفس، آرام و مطمئن هستند.

مقیاسSc یا اسکیزوفرنی :

کسانی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، گوشه گیر بوده وافکار عجیب و غیر عادی دارند و از وضعیت خانوادگی خود شکایت دارند. آنها حتی اگر در جمع باشند خود را یکه و تنها احساس می کنند و معتقدند دیگران آنها را درک نمی کنند و عضو جامعه نیستند. در مورد هویت و شخصیت خود تردید دارند و معتقدند بی ارزشند.

مقیاس Ma یا مانیا :

افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می آورند بسیار پر تحرک می باشند. خلق آنها بسیار شنگول، سرحال و تحریک پذیر است. این افراد وقتی در جمع قرار می گیرند متکلم وحده می باشند. بسیار پر انرژی و خستگی ناپذیرند. دائماً دوست دارند شغل خود را عوض کنند و در مورد آن هیچ احساس گناهی ندارند. بیشتر در حال زندگی می کنند و طرح و نقشه ای برای آینده خود ندارند. حواس پرتی، پرش افکار، خُلق تحریک پذیر، آرزوهای بلند پروازانه، پوشیدن لباس های عجیب و آرایش زیاد و کم خوابی از ویژگی های این افراد است.

تفسیرها

 1. اگــر D بالاتر از Hy باشد، نشان دهنده این است که فرد دچار تعارضات عاطفی شدید و کشمکش های درونی است.
 2. هرگاه Hs و Sc در آزمون نمره بالایی داشته باشند، می توان انتظار داشت که حالت های توهمی در آزمودنی بوجود آمده است.
 3. نمره بالا در Hs و Hy و هم زمان نمره پایین در Pt , D , Sc نشان می دهد که آزمودنی تلاش دارد اختلال خود را پنهان نماید. این نشانه خوبی برای درمان گر است چرا که متوجه می شود آزمودنی آماده روان درمانی است.
 4. اگر نمره آزمودنی درD بالا و درHy , Hs هم زمان پایین باشد، نشان می دهد که فرد مستعد بیماری روانی است.
 5. نمره بالا در Pt , D نشان می دهد که فرد از خودش متنفر است و یک احساس حقارت و تنفر در وی وجود دارد، در موقعیت های مختلف همیشه بی قرار و نگران است و گاهی مواقع گرایش به رفتارهای خود آزاری در وی قابل مشاهده است.
 6. بالا بودن نمرهD ,Pt ,Sc نشان دهنده وابستگی فرد به دیگران و اطاعت کور کورانه از دیگران است.
 7. نمره بالا در D ,Pd ,Pt ,Sc نشان دهنده تمایل فرد به خودکشی است.
 8. نمره بالا در Hy , K و نمره پایین در F ,Sc نشان دهنده آن است که فرد تمایل به آمیزش با دیگران دارد. به عبارت دیگر فرد از روابط جنسی خارج از چارچوب های خانواده و جامعه لذت می برد و برای تمایلات جنسی خود هیچ معیاری ندارد. عمده ویژگی این افراد این است که به روان درمانی و مشاوره پاسخ نمی دهند و از خود مقاومت نشان می دهند.
 9. نمره بالا در Pd ,Ma نشانه ای از اختلال رفتاری در فرد از جمله تضاد با جامعه، زیر پا گذاشتن قوانین، آسیب و آزار دیگران است.
 10. نمره بالا در Pd , Sc نشانه رشد نایافتگی عاطفی فرد می باشد. این دسته از افراد توانایی رسیدن به استقلال عاطفی، هیجانی، اجتماعی و اقتصادی را ندارند. این افراد توانایی مسئولیت شغلی و اداره خانواده را ندارند.
 11. نمره بالا در Pd ,Sc و نمره پایین در D نشان دهنده میل به خود آزاری و آسیب رساندن به خود است. این افراد هر چند هنگام آسیب زدن به خود لذت می برند، اما این لذت همراه با احساس گناه است که متأثر از فرامن قوی آنها می باشد که در کودکی به شدت مورد تنبیه و آزار واقع شده اند.
 12. نمره بالا در Pa ,Sc نشان دهنده وجود اختلال اسکیزوفرن از نوع پارانویا در آزمودنی است.
 13. نمره بالا در Pa ,Hy نشان دهنده بدبینی و سوء ظن فرد نسبت به دیگران است. اما او هیچگاه سوء ظن و بدبینی خود را قبول ندارد.
 14. بالا بودن Pt , Sc نشانه شکل گیری اختلال اسکیزوفرن است.
 15. نمره بالا در Ma , D نشان دهنده وجود تکانه ها و تعارضات درونی آزمودنی است. این تعارضات به گونه ای است که، آزمودنی از آنها آگاهی داشته و به شدت وی را آزار می دهد.
 16. بالا بردن نمره Ma و کم بودن نمره Pt , D نشانه دهنده رفتارهای پرخاشگرانه و خصمانه است.
 17. نمره پایین در Ma و نمره بالا در D نشان دهنده شکل گیری افسردگی است.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

 • متوسط ()

 • بی فایده ()

 • خوب ()

 • عالی ()

مطالب مرتبط :

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 15 تاريخ : يکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت: 18:11